Klīniskais psihologs

 

Kristīne Karlsone

Sertificēts klīniskais un veselības psihologs

Speciāliste sniedz psiholoģiskās konsultācijas, veic psiholoģisko izpēti.

 

“Capital Clinic Riga” sniedz psiholoģisko konsultēšanu, krīzes intervenci.

Konsultē pieaugušos un bērnus (no 3 gadu vecuma), individuāli un pārus.

 

Kādos gadījumos cilvēki var vērsties pēc palīdzības pie psihologa:

 • dažāda veida depresijas izpausmes, nomāktība, dzīvesprieka zudums;
 • psihosomātiskas problēmas, kurām nav iespējams atrast medicīnisko izskaidrojumu (veģetatīvā distonija, miega traucējumi, galvas sāpes, elpas trūkums, sirds darbības izmaiņas utml.);
 • jebkāda piedzīvota zaudējuma gadīijumos;
 • paaugstināta trauksme, pastāvīga spriedze;
 • vajadzība izprast dažādas nepatīkamas sajūtas ķermenī, kurām nav fiziska pamata ;
 • emocionālu svārstību gadījumos;
 • pēctraumatiskā stresa sindroma (avārijas, nelaimes gadījumi, vardarbība) gadījumos ;
 • līdzatkarīgas attiecības pārī, ģimenē vai darba kolektīvā;
 • tendence slīgt atkarībās;
 • vecākiem ir grūtības attiecībās ar bērniem, pusaudžiem, jauniešiem;
 • suicidālas domas un paškaitējoša uzvedības klātbūtne;
 • grūtībām mācībās;
 • hiperaktivitāte un uzmanības deficīta pazīmes;
 • emocionālās vardarbības, manipulatīvas rīcības izraisītu seku gadījumos ģimenē, darba vietā;
 • nespēja pieņemt lēmumu, šaubas, pārliecības trūkums par izvēles pareizību;
 • kognitīva rakstura grūtības – atmiņas pasliktināšanās, uzmanības koncentrēšanas grūtības, pie domāšanas gausums un tml.;
 • lai labāk apzinātos sevi un izprastu citus cilvēkus.

 

Darba pieredze :

 • Kopš 2011 Sertificēts klīniskais un veselības psihologs; Klīnisko psihologu pārraugs / Psihologu prakse;
 • 2000-2011 Darbība organizāciju psiholoģijā un personāla vadībā;
 • 2003-2005 Psiholoģijas lektore; Organizāciju psiholoģijas katedras vadītāja / RPIVA.

 

Izglītība:

 • 2002 “Latvijas Universitāte” Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā;
 • 2000 “Latvijas Universitāte” Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā / psihologa as. Kvalifikācija.

 

Nozīmīgākie tālākizglītības sertifikāti:

 • 2022-2023 Tālākizglītības kurss Psihiatrija psihologiem / dr. Ņ.Bezborodovs;
 • 2022 Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metode (MFAD) / “Liepājas Universitāte”;
 • 2017 Psihoterapijas procesa neirobioloģija / Praktiskās Neirozinātnes skola;
 • 2015 Mācību programma darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem. Terapeitiskās tehnikas un instrumenti / Centrs « Dardedze »;
 • 2014-2015 Mācības psihoorganiskajā analīzē/ “Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs”;
 • 2014 Ievadkurss Kognitivi biheiviorālajā terapijā / Dr.Psych. J.Harlamova;
 • 2013 Ievads psihoanalītiskajā psihoterapijā / “Lietuvas Veselības zinātņu universitāte”;
 • 2010 Sistēmfenomenoloģiskā terapija. Sistēmiskie sakārtojumi / Klīniskā psihologa, psihoterapeita A.Vasiļjeva kurss;
 • 2009 Austrijas psihoterapeites, psihoanalītiķes un supervizores Dr.Adelheid Wimmer kurss: Darbs ar krīzēm.

 

Dalība profesionālajās asociācijās:

 • Latvijas Psihologu biedrības biedre;
 • Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedre;
 • Latvijas Aromaterapeitu asociācijas biedre.

 

Speciālistei tuva atziņa: Pasaulē nav nekā stiprāka par mierīgu prātu. /Eliuds Kipčoge/

 

“Capital Clinic Riga” pacientus pieņem trešdienās.

Konsultē latviešu un krievu valodās.

CHECK-UP

Piesakieties un uzziniet visu par savu patieso veselības stāvokli! Individuālas veselības pārbaužu programmas.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

Piesakieties konsultācijai šeit! Mūsu darbinieki ar Jums sazināsies vistuvākajā laikā!