Liene Smane

#

Sertificēta pediatre, medicīnas doktore.

 

 • 2012. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti, Pediatrijas studiju programmu, iegūstot ārsta grādu.
 • 2015. gadā absolvējusi Doktora studiju programmu „Medicīna”.
 • 2016. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāti programmā „Rezidentūra pediatrijā” un ieguvusi pediatra kvalifikāciju.
 • 2016. gada decembrī ieguvusi LR medicīnas doktora zinātnisko grādu (Dr. med.) par darbu „Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni ontoģenētiskā aspektā”.
 • Darba pieredze: 2011.-2012. Ārsts-stažieris VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā'' Hematoonkoloģijas nodaļā; 2012.-2016. Asistente Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā; 2013.-2016. Rīgas Stradiņa universitātes Morfoloģijas laboratorijas vadītāja; 2016.-2017. Pētniece projektā „Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums”; no 2016. gada pediatre VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā'' Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā; no 2016. gada docente Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedrā.
 • European Academy of Paediatrics asociācijas biedre, Latvijas Pediatru asociācijas biedre.
 • Apbalvojumi un atzinības: 2015. gadā Rīgas Stradiņa universitātes ''Gada rezidents 2015''; 2015. gadā iegūta 2. vieta RSU Tālākizglītības fakultātes 2015. gada 6. maijā rīkotajā RSU rezidentu 18. zinātniski praktiskajā konferencē un konkursā "Mūsdienu aktualitātes medicīnā"; 2012. gadā – Rīgas Stradiņa universitātes pateicība par entuziasmu un aktīvu dalību Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības un zinātnisko pulciņu popularizēšanā un pētnieciskajā darbā.
 • „Ģimeņu abalsta centrā “Puķuzirnis” vadīja nodarbības un lasīja lekcijas vecākiem par aktuālām problēmām pediatrijā.
 • Daudzu medicīnisko rakstu, kā arī starptautisku zinātnisko publikāciju autore.
 • Regulāri papildina zināšanas kursos un kongresos ārvalstīs, t.sk. uzstājoties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem.
 • Ar referātiem par pediatrijas tēmu ir uzstājusies daudzās zinātniskajās konferencēs Amerikā, Vācijā, Spānijā, Ķīnā, Īrijā, Krievijā, Itālijā, Ungārijā, Austrijā, Lietuvā un Igaunijā.

Sniedz konsultācijas, diagnosticē slimības un ārstē bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam. Konsultē par veselības profilakses, vakcinācijas, uztura, fiziskās slodzes, norūdīšanās, imunitātes stiprināšanas un citiem bērnu veselības jautājumiem. Sastāda vakcinācijas plānu. Konsultē māmiņas par krūts barošanu, jaundzimušo aprūpi, kopšanu un veselības profilaksi. Vajadzības gadījumos bērnu veselības jautājumus risina sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem.

CHECK- UP

Piesakieties un uzziniet visu par savu patieso veselības stāvokli! Individuālas veselības pārbaužu programmas.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

Piesakieties konsultācijai šeit! Mūsu darbinieki ar Jums sazināsies vistuvākajā laikā!