Transezofageālo ehokardiogrāfiju - sirds izmeklēšanu caur barības vadu - veic augsti kvalificēti speciālisti

27.01.2017
#

 

Pirmo reizi Latvijā ambulatorā medicīnas iestādē ir iespējams veikt transezofageālo ehokardiogrāfiju (TEE) - sirds izmeklēšanu caur barības vadu ar ultraskaņas palīdzību, izmantojot endoskopisku zondi, lai precīzāk vizualizētu struktūras, kas standarta ehokardiogrāfijā nav pietiekami labi izvērtējamas.

Piemēram, prieškambaru austiņas, papildstruktūras uz protezētām vārstulēm u.c. vai arī precīzai to anatomijas un morfoloģijas izvērtēšanai, piemēram, ātriju starpsienas defekta anatomija.